7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(428) 212-2161

Hekim Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında bulunan her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Hekim Sorumluluk Sigortası için aşağıda belirttiğim bilgilerin bildirilmesi gerekmektedir.

İletişim içerisindeki Mesajlar kutusuna bu bilgileri yazıp göndererek fiyat alabilirsiniz.

 

Tc : 

Mail : 

Poliçe Yenilemesi Mi? : evet / hayır

Uzmanlık Alanı :   Çocuk Cerrahisi

Çalıştığı Yer Tipi :  Devlet Hastanesi

Birden Çok Kurumda Çalışıyor?  :  evet / hayır

Çalıştığı Kurum Tipi  : Devlet / Üniversite / Özel / Muayenehane

Çalıştığı Diğer Yer Tipi : Devlet / Üniversite / Özel / Muayenehane

Sigorta Ettiren Türü : Kamu Kurumları / Özel Sağlık Kurumları

Çalıştığı Diğer Kurum Tipi : Devlet / Üniversite / Özel / Muayenehane

Yıllık Hasta Sayısı : Yaklaşık Adet

Hekim Tescil No : 000000

Tescil Tarihi : 12 / 02 / 2007

Asistan mı? : evet / hayır

Tescil Türü : Diploma / Uzmanlık