7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(428) 212-2161

Sık Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Ferdi Kaza Sigortası ile bu konudaki beklentilerinizi tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek hazırlayabilirsiniz.

Kimler katılabilir?
16 - 65 yasları arasındaki kişiler faydalanabilir.

Hangi Teminatları Kapsar?
Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

·  Kaza sonucu vefat teminatı

·  Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı

·  Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı

·  Kaza sonucu geçici işten yoksun kalma teminatı/ Kaza sonucu hastane gündelik teminatı (tercih edeceğiniz ürünün kapsamına göre iki teminattan biri geçerlidir).
Vergi avantajı nedir?
Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

S: Ferdi kaza sigortalarında yaş sınırı var mı?

C: Evet yaş sınırı vardır. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan kişiler Ferdi Kaza sigortası yaptırabilirler.

S: Ferdi kaza sigortası neleri teminat altına alır?

C: Kaza sonucu vefat teminatı, Kaza sonucu sakatlık teminatı, Tedavi masrafları teminatı (Ek teminatı), Gündelik tazminat teminatı (Ek teminat)

 

·  Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

·  Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

·  Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

·  Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

·  Daha detaylı bilgi almak için Trafik Sigortası Bilgi Merkezi sayfasını "www.tramer.org.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.

·  Çarpma, devrilme, yanma, çalınma

·  Grev, lokavt, halk hareketleri, terör nedeniyle oluşan zararlar.

·  Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar. (Bu hasarın bir bölümüne iştirak edebiliyor, böylece prim indirimi alabiliyorsunuz.)

·  Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.

·  Anahtar kaybı

·  Yeni değer klozu

·  Ferdi kaza koltuk sigortası

·  İhtiyari mali sorumluluk sigortası

·  Hukuksal koruma sigortası

·  Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar.

S: Hazine Müsteşarlığı'nın kasko sigortasında yaptığı değişiklikler ne zaman yürürlüğe girdi? Değişiklikler hangi poliçeleri kapsayacak?

C: 1 Nisan 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler 1 Nisan 2013 tarihinden sonra yapılacak poliçeleri kapsayacak. Yürürlükte olan poliçelerinse süresi bitince yenilemeleri bu değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

S: Poliçede sigorta değeri yer almıyor? Hasar ödemeleri nasıl yapılacak?

C: Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

S: Poliçede rayiç bedel için referans alınan/alınacak kurum yazmıyorsa hasar ödemesi nasıl yapılacak?

C: Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

S: Rayiç bedellerin belirlenmesinde hangi kurumlar referans alınabilecek?

C: Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınabilecek.

S: Araçların rayiç bedelleri nasıl belirlenecek?

C: Sigorta şirketlerinin bir kısmı Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı kasko değer listesini baz alırken, bir kısmı alım-satım yapılan internet siteleri, galeriler ve oto acentelerinden alacakları fiyatların ortalamasını rayiç değer olarak belirleyecekler.

S: Yeni uygulamada yer alan kasko ürünleri ve teminatları nelerdir?

C: Kasko sigortasında yer alan teminatlar aşağıdaki gibidir;

 

 1. Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 4. Aracın yanması,
 5. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Yeni uygulama ile 1 Nisan2013 tarihinden itibaren sigorta şirketleri "dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko, tam kasko" adı altında 4 farklı poliçe düzenleyecektir.

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

·  Yangın

·  Sel, su baskını, fırtına

·  Kara taşıtları çarpması

·  Hava taşıtları çarpması

·  Deniz taşıtları çarpması

·  Dumanın vereceği zararlar

·  Yer kayması

·  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

·  Terör

·  Kar ağırlığı

·  Cam kırılması

·  Enkaz kaldırma giderleri

·  Hırsızlık

·  Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh değişikliği masrafları

·  Ferdi kaza

·  Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar

·  Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk

·  Yangın, infilak mali sorumluluk

·  Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti

·  Elektrik hasarları

Sağlık Sigortası size neler sunuyor?

Sağlığım Tamam Sigortası, sigorta şartları dahilinde ayakta limitli 8 defa muayene, yatarak limitsiz tedavi giderlerinizin de %100’ünü karşılar.  SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI anlaşmalı olduğu özel hastanelerde tedavi olma şartı var.

Sağlık  Sigortası, sigorta şartları dahilinde ayakta tedaviyi karşılamıyor, yatarak limitsiz tedavi giderlerinizin %100’ünü karşılar. A tipi hariç Türkiye’deki bütün özel hastanelerde tedavi olunabiliyor.

Sağlık Sigortası ve Sağlığım Tamam Sigortası’nın size sağladıkları bu kadarla da kalmıyor.

İşte size sunduğu avantajlar;

·  Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz giderlerinizi %100'lü ve limitsiz Yatarak Tedavi Teminatınızdan karşılıyor.

·  Suni Uzuv giderlerini poliçe limitleri dahilinde %100'lü olarak karşılıyor.

·  Çocuk aşılarını, Ayakta Tedavi Teminatınızdan karşılıyor.

·  Menopoz takip ve tedavisini, seçtiğiniz kategorinin teminatları kapsamında karşılıyor.

·  25.000 TL tutarında Ferdi Kaza Sigortası sağlıyor.


Sağlık Sigortası ve Sağlığım Tamam Sigortası'na nasıl sahip olabilirim?

Eğer 3 Aylık - 55 yaşları arasındaysanız, Sağlık Sigortası ve Sağlığım Tamam Sigortası'na sahip olabilir, sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Ömür boyu yenileme garantisine nasıl sahip olabilirim?
55 yasınızdan gün almamış olmanız kaydıyla kesintisiz 3 yıldır sağlık sigortanız varsa o zaman sağlık durumunuz değerlendirildikten sonra ömür boyu yenileme garantisine hak kazanabilirsiniz.

Nerelerde tedavi olabilirsiniz?
Anlaşmalı kurumlar dışında başka bir yerde tedavi olmuşsanız; tazminat talep formunu doldurup, sağlık harcamalarınızla ilgili fatura ve raporları şirketimize ileterek tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

İndirimlerden faydalanın!
Aile sigortası yaptırırsanız, tüm aile fertleri için ilave indirime hak kazanırsınız. Ayrıca priminizi peşin öderseniz, peşin ödeme indiriminden de yararlanabilirsiniz.

S: Neden seyahat sağlık sigortası yaptırmalıyım?

C: Seyahat sigortasi, sigortali olan kişinin yurtdışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlik sorunları gibi risklerini belirlemis oldugu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan bir sigorta poliçesidir.

S: Seyahat Sağlık Sigortası ne zaman yapılmalı?

C: Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladiktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir

 

Öncelikle genelde ilk kaza ise bir panik ve endişe olur. Sakin olmalısınız.

 • Eğer Aracınız ile bir kamu aracına yada bir kamu malına zarar verdiyseniz
 • Yaralılar veya ölen var ise
 • Karşı tarafın alkollü olduğunu düşünüyorsanız
 • Anlaşamıyorsanız.  Trafik polisi çağırmanız Gerekiyor..

Eğer yukarıdaki durumlar yok ise Kaza tespit tutanağı dolduracaksınız.

 1. Kaza tespit tunağınız yok ise bir sigorta acentesinden alabilirsiniz.
 2. İlk önce açarların plakasının görüleceği şekilde fotoğraflarını çekin sonrada hasarlı bölgenin fotoğaflarını çekin.
 3. Araçlarımızı müsait bir yere çektikten sonra kaza tespit tutanağını doldurabiliriz.  Öncelikle kaza saati ve tarihini doğru yazın.
 4. Sonra A ve B aracı olarak araçlarımızı adlandırıp ona göre bilgilerini doldurun.
 5. Kazanın nasıl olduğuna dair krokinizi çizin.
 6. Aşağı kısımda ifadelerinizi yazıp imzalayın.
 7. Bir nüshasını karşı tarafa verip diğer nüshasını biz alalım ve iki tutanağında ıslak imzalı olmasına özen gösterelim. (Alttaki kopyası olan tutanağa da iki tarafın tekrar imza atması gerekiyor.)
 8. Karşı tarafın ve bizim; kimlik, ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi fotokopisini ikişer adet çıkarıp; karşılıklı olarak birer tane alalım.
 9. Tamirhanemize başvuralım Tramer sonucunda karşı tarafın suçlu olduğu ortaya çıkarsa karşı tarafın sigortası sizin aracınızı yaptıracaktır.
 10. VEYA ; Google play ve Apple store dan online kaza tespit tutanağını indirebilir ve buradaki yönergeleri izleyip uygulayarak hasar kaydınızı oluşturabilirsiniz.

S: Trafik poliçemden arabamdaki hasarları karşılayabilir miyim?

C: Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdigimiz bedeni ve maddi zararları karşılar. Aracımızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko'dur.

S: Zorunlu trafik sigortasinin teminatlari nelerdir?

C: Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm

S: Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı?

C: Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar.

S: Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

C: Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir seklinde bir genelleme yapılmasi dogru değildir.

S: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

C: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

S: Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

C: Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortasi Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasi yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

S: Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

C: Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortasi bu masrafları da kapsar.

S: Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

C: Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim arttırımı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

S: Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

C: Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir.

S: Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti . Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim ?

C: Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

S: Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi?

C: Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

S: Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

C: En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

S: Trafik sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir ?

C: Hasarsızlık ve sürprim oranları aşağidaki gibidir:

 

Basamak
No
Hasarsızlık
İndirimi%
Prim
Arttırımı%
7 20  
6 15  
5 10  
4 -  
3 - 20
2 - 40
1 - 60

 

Hayatımızın her alanında olduğu gibi, yurtdışı seyahatlerimizde de beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yabancı bir ülkede isek, kendimizi daha da güvende hissetmek isteriz. SABİT SİGORTA, yurtdışı seyahatlerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenceyi Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası* ile sizlere sunuyor.

Bu sigorta, aynı zamanda Schengen (Şengen) anlaşmasına dahil olan ülkelere girişte vize için zorunlu tutulan Seyahat Sigortası'nı tam anlamıyla karşılayan teminatları içeriyor.


Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tibbi Tedavi Teminatı
Seyahatiniz esnasında aniden hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile doktorunuzun yazdığı ilaçların masrafları limitler dahilinde ödenir.

Tibbi Bilgi ve Danışmanlık
Karşılaştığınız her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak bulunduğunuz ülkede size en yakın anlaşmalı medikal ekip tarafından, tanı konması ve ilaç önerilmesi dışında, doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları gibi ihtiyaç duyacağınız bilgiler konusunda size danışmanlık hizmeti verilir ve tavsiyelerde bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, tüm organizasyonlar sağlanır.

Tıbbi Nedenlerle Nakil veya Seyahat
Ani hastalık veya yaralanma ve 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatınızı tehlikeye sokacak durumlarda Acil Yardım Ekibi sizi yurtdışında da yalnız bırakmıyor ve gereken önlemleri alarak, kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna naklediyor. Taburcu olduktan sonra ise, daimi ikametgahınıza nakliniz karşılanıyor.

Vefat Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli
Yurtdışında seyahatte iken vefat durumunda; cenazenin daimi ikamet adresine nakil organizasyonu için tüm gerekli tedbirler alınır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun olarak nakil yapılır.

Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortasına Nasıl Sahip Olabilirsiniz?
Eğer 1-69 yaş arasındaysanız, Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası'na sahip olabilir, yurtdışında da sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

 • Deprem
 • Deprem sonucu oluşan yangın zararları
 • Deprem sonucu ortaya çıkan infilak zararları
 • Deprem sonucu oluşan yer kayması zararları
 • Deprem sonucu oluşan Tsunami zararları

 

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Azami Teminat Limiti Nedir?
DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 120 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.

Primleri Nasıl Hesaplarız?
Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, Binanın yapı tarzı, Meskenin brüt yüzölçümü.

Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını "www.dask.gov.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.