7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(428) 212-2161

Mühendislik All Risk

Quick Sigorta Mühendislik All Risk Sigortaları ile inşaatlarınız ve makinalarınız güvence altında...

İnşaat (All Risks) Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası, müteahhit kuruluşlar için güvence sunmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde doğan riskleri güvence altına almaktadır.

Bu ürünümüz ile inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına alıyoruz. İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

Montaj All Risks Sigortası

Bu ürünümüz ile yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmenizi teminat altına alıyoruz. Ürünümüz, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.